2017-09-11

SEVESO III

W związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni udostępnia następujące wykazy i rejestry dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Załączniki

  informacja o kontro... m Gdynia.pdf 145,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o pozyty... m Gdynia.pdf 189,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o przed... m Gdynia.pdf 142,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA_DLA_SPOL...STWA_2017.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz