2015-02-05

Skład osobowy oraz zadania

Skład osobowy:                  

  • Katarzyna Zakowicz - Główna Księgowa
  • Anna Wiśniewska
  • Ewelina Kruszka

ZADANIA SEKCJI DS. FINANSOWYCH:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;

2) prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • nadzorowaniu terminowego ściągania należności;

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;

5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;

7) prowadzenie spraw płacowych zatrudnionych pracowników (sporządzanie wszelkich list płac).

8) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.