2015-02-05

Dane teleadresowe

Kontakt:

Adres: ul. Władysława IV 12/14, 81-353 Gdynia

Telefon/fax: (58) 660 23 00, (58) 660 23 04


Komendant Miejski PSP w Gdyni

kpt. Marcin Nowak

tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04

 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl

Z-ca Komendanta Miejskiego PSP

bryg. Mirosław Mendyka

tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04

 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl

p.o. Z-cy Komendanta Miejskiego PSP

kpt. Paweł Gil

tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04

 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl

Sekretariat

Beata Toczek

tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04

 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych

 

kpt. Małgorzata Sieczkowska
Anna Bartyzel

 

tel. (58) 660 23 20
tel. (58) 660 23 08

 pok.gdynia@straz.gda.pl

Wydział Operacyjny

mł. bryg. Andrzej Bornowski

asp. sztab. Paweł Przybyłowicz

tel. (58) 660 22 20
tel. (58) 660 22 18

 pr.gdynia@straz.gda.pl

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

bryg. Marek Zabrocki
st. sekc. Michał Godlewski
ogn. Justyna Brzostowska
ogn. Piotr Skoblik

tel. (58) 660 23 05
tel. (58) 660 23 06
tel. (58) 660 23 19
tel. (58) 660 23 07

 pz.gdynia@straz.gda.pl

Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny

mł. bryg. Krzysztof Wiwatowski
st. kpt. Sławomir Deja
mł. asp. Rafał Golla
Janusz Olszewski
Wojciech Moraczyński

tel.(58) 660 23 13
tel.(58) 660 23 14
tel.(58) 660 23 15
tel.(58) 660 23 12
tel.(58) 660 22 11

 ptt.gdynia@straz.gda.pl

Sekcja ds. finansowych

Katarzyna Zakowicz
Anna Wiśniewska
Ewelina Kruszka

tel. (58) 660 23 09
tel. (58) 660 23 18
tel. (58) 660 23 10

 finanse@kmpsp.gdynia.pl

Kancelaria tajna

Lech Micewicz

tel. (58) 660 23 17