2015-02-05

Dane teleadresowe

Kontakt:

Adres: ul. Władysława IV 12/14, 81-353 Gdynia

Telefon/fax: (58) 660 23 00, (58) 660 23 04


Komendant Miejski PSP w Gdyni

st. kpt. Marcin Nowak

tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04

 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl

Z-ca Komendanta Miejskiego PSP

bryg. Mirosław Mendyka

tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04

 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl

Z-ca Komendanta Miejskiego PSP

st. kpt. Paweł Gil

tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04

 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl

Sekretariat

Beata Toczek

tel. (58) 660 23 00
fax. (58) 660 23 04

 sekretariat.gdynia@straz.gda.pl

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych

 

kpt. Małgorzata Sieczkowska
str. Anna Bartyzel

 

tel. (58) 660 23 20
tel. (58) 660 23 08

 pok.gdynia@straz.gda.pl

Wydział Operacyjny

mł. bryg. Andrzej Bornowski

mł. kpt. Paweł Przybyłowicz

st. ogn. Jakub Friedenberger

tel. (58) 660 22 20
tel. (58) 660 22 18

 pr.gdynia@straz.gda.pl

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

bryg. Bartosz Janusz
mł. ogn. Michał Godlewski
st. ogn. Justyna Brzostowska
mł. kpt.. Piotr Skoblik

tel. (58) 660 23 05
tel. (58) 660 23 06
tel. (58) 660 23 19
tel. (58) 660 23 07

 pz.gdynia@straz.gda.pl

Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny

bryg. Krzysztof Wiwatowski
st. kpt. Sławomir Deja
mł. asp. Rafał Golla
Janusz Olszewski
Wojciech Moraczyński

tel.(58) 660 23 13
tel.(58) 660 23 14
tel.(58) 660 23 15
tel.(58) 660 23 12
tel.(58) 660 22 11

 ptt.gdynia@straz.gda.pl

Sekcja ds. finansowych

Katarzyna Zakowicz
Anna Wiśniewska
Ewelina Kruszka

tel. (58) 660 23 09
tel. (58) 660 23 18
tel. (58) 660 23 10

 finanse@kmpsp.gdynia.pl

Kancelaria tajna

Lech Micewicz

tel. (58) 660 23 17

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się