2014-12-19

Kierownictwo

kpt. Marcin Nowak


Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni


tel. 58 660 23 00

fax: 58 660 23 04

adres e-mail: sekretariat.gdynia@straz.gda.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

bryg. Mirosław Mendyka


Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni


tel. 58 660 23 00

fax: 58 660 23 04

adres e-mail: sekretariat.gdynia@straz.gda.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

 

kpt. Paweł Gil


p.o. Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni


tel. 58 660 23 00

fax: 58 660 23 04

adres e-mail: sekretariat.gdynia@straz.gda.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30