2015-02-05

JRG 4 Gdynia - Wielki Kack

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4 Gdynia - Wielki Kack

ul. Krzemowa 4

81-577 Gdynia

tel. (58) 669 22 90; (58) 669 22 91

 


Dowództwo:

kpt. Adam Ulan - Dowódca Jednostki tel. (58) 669 22 90;  tel. (58) 669 22 91

kpt. Daniel Kowalski - Z-ca Dowódcy Jednostki  tel. (58) 669 22 90;  tel. (58) 669 22 91