2015-02-05

JRG 3 Gdynia - Oksywie

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3 Gdynia - Oksywie

ul. Dickmana 14a

81-109 Gdynia

tel. (58) 625 99 98


Dowództwo:

                                       - Dowódca Jednostki tel. (58) 625 99 98;  tel. (58) 665 99 43

st. asp. Tomasz Richert - Z-ca Dowódcy Jednostki  tel. (58) 625 99 98;  tel. (58) 665 99 43