2015-02-05

JRG 2 Gdynia - Chylonia

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 Gdynia - Chylonia

ul. Hutnicza 30

81-061 Gdynia

tel. (58) 667 01 71; (58) 623 02 22


Dowództwo:

mł. bryg. Andrzej Mazur- Dowódca Jednostki tel. (58) 667 01 71; (58) 623 02 22

kpt. Sławomir Prena - Z-ca Dowódcy Jednostki tel. (58) 667 01 71; (58) 623 02 22