2015-02-05

JRG 1 Gdynia - Śródmieście

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1 Gdynia - Śródmieście

ul. Władysława IV 12/14

81-353 Gdynia

tel. (58) 660 21 01


Dowództwo:

mł. bryg. Tomasz Zwoliński - Dowódca Jednostki tel. (58) 660 21 01

st. kpt. Artur Fojuth - Z-ca Dowódcy Jednostki tel. (58) 660 21 02